CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẶT HÀNG

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, mọi yêu cầu sẽ được xử lý từ 3 đến 5 phút sau khi quý khách để lại tông tin. Nếu quý khách để lại thông tin sau 22h thì sẽ được xử lý vào 7h sáng ngày hôm sau.