Cảm Ơn

Đơn hàng của quý khách sẽ được xử lý trong vòng 3 đến 5 phút, nếu quý khách để lại thông tin sau 22h thì đơn hàng sẽ được xử lý vào 7h sáng hôm sau (Thời gian làm việc: 7h-22, T2-CN)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.